Nebodi žalosten, po vsaki noči

Ne bodi žalosten, po vsaki noči sije sonce …

Si se našel_a v zgodbi? Vedi, da so ti v stiski vedno na voljo viri pomoči.

Povej nam, kaj meniš o platformi!