TRIALOG

Pojdi na "Nudim Pomoč"

O projektu

Projekt TRIALOG s polnim imenom Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja je nastal kot odziv na opažene izzive, s katerimi se soočajo mlade osebe v Podravski regiji. Pri tem projekt izhaja iz posledic epidemije COVID-19, ki je neposredno prispevala k odsotnosti socialnih stikov in porastu nasilja v družinah in partnerskih skupnostih.

 

Opaženi so pomanjkanje socialnih stikov ter socialnega vključevanja mladih, psihosocialne stiske žrtev nasilja (predvsem mladi in ženske), višje stopnje medvrstniškega nasilja, nizka samozavest, samostojnost in apatija v odnosu do širše družbe ter slabša samopodoba med mladimi (hkrati z mankom podpornih storitev).

S projektnim pristopom nadgrajujemo oziroma razvijamo naslednje cilje ter pristope:

Razvoj programa za opolnomočenje mladih za preprečevanje vrstniškega in intimnopartnerskega nasilja​.

Vključevanje oseb, ki se ukvarjajo z mladimi; usposabljanje mladinskih delavcev za svetovanje in mentorsko delo z mladimi (s ciljem opolnomočenja in družbenega vključevanja mladih oseb v lokalno okolje).

Razvoj in vzpostavitev spletne platforme za pozitivni dialog, ki bo namenjena povezovanju in mreženju mladih s ciljem vzpostavljanja in ohranjanja njihovih stikov in premagovanja stisk, povezanih tako z epidemijo COVID-19 kot z vsakodnevnimi izzivi.

Opolnomočenje in družbena aktivacija sta osnovana na treh nivojih: aktivnosti za krepitev jaza (monolog), interakcije z vrstniki (dialog) ter s širšo družbo (trialog).


Pri projektu poleg mladih in mladinskih delavcev oziroma oseb, zaposlenih na področju dela z mladimi, naslavljamo interesne skupine in nevladne organizacije, izobraževalne ustanove, kot so srednje šole in mladinski centri, lokalne upravne organe, regionalne razvojne agencije, ljudske univerze in državne organe za področje mladih in duševnega zdravja. 

Play Video

Nosilec in partnerji

Nosilec projekta TRIALOG je Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES), partnerji pa so Mestna občina Ptuj, Ljudska univerza Ormož, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Mladinski svet Mestne občine Ptuj ter Avisensa, Inštitut za psihologijo, svetovanje in izobraževanje, Kamnica.

Inštitut za proučevanje enakosti spolov

Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) opozarja na obstoječe družbene stereotipe in pripisane spolne vloge. Njegov cilj je grajenje družbe, ki presega ovire zaradi dimenzij spolov in nudi enake možnosti, priložnosti in pravice vsem. 

AVISENSA, Inštitut za psihologijo, svetovanje in izobraževanje, Kamnica

Inštitut Avisensa nudi podporo in pomoč posameznikom, ki se soočajo z obremenitvami in težavami v duševnem zdravju. S svojimi storitvami in s promocijo duševnega zdravja znižuje stisko posameznikov in jim pomaga do boljšega počutja, kakovostnih medosebnih odnosov in razvoja veščin za spoprijemanje z obremenitvami.

Center interesnih dejavnosti Ptuj

Center interesnih dejavnosti Ptuj (CID Ptuj) je javni zavod, ki kot mladinski center izvaja prostočasne interesne dejavnosti za otroke in mlade, razvija področja mladinskega dela, s svojimi aktivnostmi pa deluje tudi medgeneracijsko.

Ljudska univerza Ormož

Ljudska univerza Ormož je javni zavod za področje izobraževanja odraslih ter interesne dejavnosti za mladino. Spremljamo potrebe okolja in trende mladinske dejavnosti, da uporabnikom zagotovimo aktualne, uporabne vsebine, možnosti za kakovostno vseživljenjsko učenje in mladim ustrezno podporo na njihovi poti odraščanja.

Mestna občina Ptuj

Mestna občina Ptuj je največja občina Spodnjega Podravja. Njeno središče je najstarejše dokumentirano mesto celinske Slovenije, zato se ponaša z bogato kulturno dediščino. Občina posebno pozornost namenja mladim, za katere je sprejela že drugo strategijo.

Mladinski svet Mestne občine Ptuj

Mladinske organizacije na območju Mestne občine Ptuj se združujejo v Mladinski svet Mestne občine Ptuj.

AVTORJI STRANI

Besedila: Monika Ficjan, Petra Gjura Štucl, Viki Ivanuša, Mateja Lapuh, Tina Maroh, Ignac Navernik, Nina Piberčnik, Tjaša Rupar, Eva Sedlašek

Kvizi: Monika Ficjan, Eva Sedlašek

Ilustracije: Patrik Komljenović

Fotografije: Canva

 

*Avtorji so navedeni v abecednem vrstnem redu.

Projekt TRIALOG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 469 000 eur. Namen projekta je opolnomočenje in aktivacija mladih ter mladinskih delavcev. Trajal bo od 15. 6. 2022 do 30. 4. 2024. 

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino je odgovoren izključno partner projekta in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

 

 

Politika zasebnosti in pravna obvestila

Povej nam, kaj meniš o platformi!