TRIALOG

Pojdi na "Potrebujem Pomoč"

Želiš pomagati?

Spletna platforma, na kateri se nahajaš, je nastala v okviru projekta TRIALOG. Cilj projekta je aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja. Opolnomočenje in družbena aktivacija sta osnovana na treh nivojih: aktivnosti za krepitev jaza (monolog), interakcije z vrstniki (dialog) ter s širšo družbo (trialog).

Pri projektu poleg mladih in mladinskih delavcev oziroma oseb, zaposlenih na področju dela z mladimi, naslavljamo interesne skupine in nevladne organizacije, izobraževalne ustanove, kot so srednje šole in mladinski centri, lokalne upravne organe, regionalne razvojne agencije, ljudske univerze in državne organe za področje mladih in duševnega zdravja.

 

Projekt sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

Izpostavljeno

Povej nam, kaj meniš o platformi!