TRIALOG

Pojdi na "Potrebujem Pomoč"

Pozitivna komunikacija

Dobre komunikacijske veščine izražajo sočutje, opogumljanje, potrjevanje, sprejemanje, postavljanje mej ter iskrenost. Z njimi gradimo boljše medosebne odnose.

 

Sočutje oziroma empatijo dosegamo tako, da poskušamo razumeti, kako se nekdo počuti v svoji trenutni situaciji. Poskusimo razlikovati lastne misli, čustva, presoje in interpretacije od sogovornikovih, ter se osredotočimo le na njegove. Tako pridobimo zaupanje sogovornika_ce, zagotovimo čustveno oporo, hkrati pa raven objektivnosti. Svoje razumevanje lahko izrazimo na primer s stavkom: »Ta situacija je slišati strašna. Videti si prestrašen_a, ko govoriš o tej temi. Občutiš strah?«

 

Pomembno je, da sogovornika_co opogumljamo, še posebej, kadar govori o težkih temah. Povemo mu_ji, da mu_ji verjamemo in izrazimo skrb ter željo pomagati. Naš ton glasu naj bo pri tem prijeten in pomirjajoč. Pomirimo sogovornika_co, kadar gre za stresne dogodke; tako da mu_ji pokažemo, da razumemo njegova_njena čustva in odzive. Sprejemamo tudi morebitne čustvene odzive (ob čustvenih temah so pogosti odzivi jeza, jok …). Tukaj si lahko pomagamo s stavki, kot »Razumljivo je, da se počutiš žalostno v zvezi s to situacijo.«

Lahko uporabimo tudi posploševanje, kadar želimo osvetliti dejstvo, da se neke stvari dogajajo veliko ljudem. Rečemo lahko na primer, »Večina ljudi bi se v takšni situaciji podobno počutila.«

 

Do prepričanj in vrednot sogovornika_ce ohranjamo nevtralen odnos in jih ne sodimo. S tem zagotavljamo enakopravnost ter ustvarjamo varno vzdušje. Spoštovati moramo odločitve sogovornika_ce, tudi če so neskladne z našimi vrednotami in pogledi. Morebitne pomisleke lahko izrazimo na varen in asertiven način ter jih podkrepimo z argumenti, nikakor pa jih ne vsiljujemo.

 

V odnosu s sogovornikom_co se moramo jasno zavedati svojih osebnih meja, kakor tudi meja drugega. Z njimi lažje preprečujemo negativno ali celo nasilno komunikacijo.

 

V komunikaciji sta nasploh bistveni iskrenost in poštenost, na podlagi katerih lahko gradimo zaupanje z bližnjimi.

Povej nam, kaj meniš o platformi!