TRIALOG

Pojdi na "Potrebujem Pomoč"

O družbeni aktivaciji

Družbena aktivacija mladih

Družbena aktivacija predstavlja širok pojem, ki preprosto povedano pomeni premik iz  neaktivnega v aktivno stanje ali delovanje. Družbena aktivacija in vključenost mladih v vse  sfere družbe je ključnega pomena, saj pomembno prispeva k razvoju samostojnih,  samozavestnih in odgovornih odraslih posameznikov_ic, ki lahko pomembno doprinesejo k  širši družbi na vseh ravneh. 

 

Eno od odločilnih izhodišč za aktivacijo mladih in za njihovo sodelovanje v različnih družbenih  plateh je dobro duševno zdravje. Pozitivno duševno zdravje sestavlja več enakovrednih  elementov: psihofizično stanje posameznika_ice, samospoštovanje, sreča, zadovoljstvo,  odnos z drugimi, delovanje v vsakdanjem življenju, sposobnost obvladovanja svojega življenja,  uspešno soočanje z izzivi in problemi ter sposobnost doprinosa k širši družbi.  

 

Na dobro samopodobo in aktivno udejstvovanje v družbi vplivajo tudi motivacija in cilji. Vzroki  motivacije so lahko notranji ali zunanji. Za lažje in bolj usmerjeno doseganje ciljev in izboljšanje  motivacije obstaja veliko tehnik postavljanja ciljev, najbolj znana izmed vseh je tehnika  SMART.

 

Pomembni elementi in pogoji za družbeno vključenost mladih so zadostno število kakovostnih  delovnih mest, pravično plačilo za delo, dostopnost stanovanj, možnost sodelovanja v  političnih odločevalskih procesih, participacija na področju medijev, kulture ter različne oblike  sodelovanja in vključevanja v prostovoljne organizacije in društva in možnosti vzpostavljanja  takih oblik združevanja po interesu tudi za mlade. 

 

Družbena aktivacija je torej tesno povezana s pojmom socialne vključenosti/izključenosti, ki pa  je vezana na splošno in individualno duševno kondicijo mladih.  

 

Več o družbeni aktivaciji mladih lahko preberete tukaj.

Povej nam, kaj meniš o platformi!