TRIALOG

Pojdi na "Nudim Pomoč"

Politika zasebnosti in pravna obvestila

POLITIKA ZASEBNOSTI

Uvod

Vsi zapisi v politiki zasebnosti veljajo za vse spolne variante, ki niso posebej izpostavljene.

Lastnik in upravljavec spletne strani Projekt Trialog je Javni zavod Center interesnih dejavnosti Ptuj – CID Ptuj (v nadaljevanju »CID Ptuj«), ki se zaveda, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Vsled temu posvečamo varstvu osebnih podatkov veliko pozornost in spoštujemo zasebnost naših uporabnikov, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo podatkov, ki jih puščajo elektronske naprave pri uporabi spletne strani Projekt Trialog.

Uporaba spletne strani omogoča relativno anonimnost posameznega uporabnika, ob zavedanju, da popolne anonimnosti na spletu ni. To velja tudi za tiste podstrani, kjer je omogočen vnos sporočil. Uporabnik sam poskrbi za anonimizacijo besedil, ki jih vnaša, oz. je svoboden pri razkrivanju osebnih podatkov.

Vsi vnosi na straneh, ki to omogočajo, so pred objavo uredniško pregledani. Očitni osebni podatki bodo ob uredniškem pregledu odstranjeni. Pridržujemo si pravico do neobjave vnesenih sporočil. Neprimerne vsebine bodo odstranjene in ne bodo objavljene.

Politika zasebnosti je bila pripravljana ob posvetovanju z Uradom informacijskega pooblaščenca, ki je predlagal »široko gledanje na določljivost posameznika in s tem na obdelavo osebnih podatkov« ter predlagal »pošteno, jasno in razumljivo obvestilo obiskovalcem spletnih strani, četudi nimajo namena identifikacije uporabnikov«.

CID Ptuj ne bo in nima namena zbirati podatkov za namene določljivosti konkretnega posameznika, kar pa ne pomeni, da z različnimi prijemi in povezavo podatkov, preko sledi, ki jih elektronske naprave puščajo v digitalnem prometu, tretja oseba tega absolutno ne bi mogla narediti.

Osnovne določbe

Spletna stran Projekt Trialog je nastala v okviru projekta TRIALOG s polnim imenom Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja.

Nosilec projekta TRIALOG je Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES), soustvarjajo pa ga partnerji Avisensa, Inštitut za psihologijo, svetovanje in izobraževanje, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Ljudska univerza Ormož, Mestna občina Ptuj in Mladinski svet Mestne občine Ptuj.

Projekt TRIALOG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 469 000 eur. Namen projekta je opolnomočenje in aktivacija mladih ter mladinskih delavcev. Trajal bo od 15. 6. 2022 do 30. 4. 2024.

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino je odgovoren izključno partner projekta in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Upravljavec zbirke podatkov

Upravljavec zbirke podatkov na spletni strani Projekt Trialog je Javni zavod Center interesnih dejavnosti Ptuj, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj. Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem podatkov je uporabnikom dosegljiva na cid@cid.si.

Podatki

Podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, na katerega se nanašajo podatki (v nadaljnjem besedilu: posameznik). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja ali sočasne uporabe več njih: podatek o lokaciji, spletni identifikatorji, navedba enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

CID Ptuj zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

  • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  • obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javnih pooblastil, dodeljene upravljavcu;
  • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
  • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

Katere osebne podatke obdelujemo

Pridobljeni podatki, ki jih upravljavec spletne strani Projekt Trialog hrani od uporabnikov:

  • ime (ime, vzdevek ali alias ali kakršnikoli drugi podatek, ki ga uporabnik prostovoljno zapiše v sporočilo namenjeno drugim uporabnikom spletnih strani Projekt Trialog),
  • ID-ji piškotkov,
  • IP naslov uporabnika (za potrebe analitične obdelave podatkov),
  • drugi specifični podatki, vezani na potrebe analitičnega spremljanja projekta.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Podatke, ki jih pridobimo od posameznega uporabnika storitev spletne strani Projekt Trialog, uporabljamo prvenstveno za analizo obiskanosti spletne strani.

Na spletni strani Projekt Trialog beležimo oglede in dejavnost. Zabeležene podatke avtomatsko obdelujemo in analiziramo ter ocenjujemo aktivnosti in merimo zanimanje uporabnikov.

Čas hrambe osebnih podatkov

Upravljalec spletne strani Projekt Trialog hrani podatke le toliko časa, dokler je to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani in obdelovani. V kolikor podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranil za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Po poteku roka hrambe podatke učinkovito izbriše ali jih obdela na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z uporabnikom.

Če bi prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih se hranijo in obdelujejo podatki, bo upravljalec zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisal.

V primeru, da zaznamo ravnanje, ki bi škodljivo vplivalo na namen spletne strani Projekt Trialog, ali v primeru, da bi v sporočilih zaznali elemente nasilja, uperjenega proti določeni ali nedoločeni osebi ali skupini oseb, bomo, v skladu z zakonskimi določili, vse razpoložljive podatke odstopili uradnim osebam pregona.

Varovanje osebnih podatkov in točnost podatkov

CID Ptuj skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom.

Sami ste odgovorni za varnost svojih naprav, s katerih dostopate do spletne strani Projekta Trialog, za varno rabo spletnih strani ter za varno posredovanje podatkov v sistem Projekta Trialog.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno.

Z uporabo spletne strani, ki zajema opiranje spletne strani, brskanje, ogledovanje, branje, igranje kvizov, odpiranje povezav in podobno, se posameznik strinja s celotno politiko zasebnosti, kot je zapisana na tej strani.

Uporaba piškotkov

Spletna stran Projekt Trialog deluje s pomočjo t. i. piškotkov. Piškotek (angl. cookie) je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Shranjevanje in upravljanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Brskalnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi izbriše, navodila pa je moč poiskati na spletni strani posameznega brskalnika.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.

Spletna stran organizacije uporablja naslednje piškotke:

Ime piškotka

Čas trajanja

Funkcija

PHPSESSID

30 dni

Ohrani stanje uporabniške seje za vse zahtevane strani.

Pravno obvestilo

Vse vsebine, objavljene na spletni strani Projekt Trialog so last CID Ptuj. Brez dovoljenja se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način.

CID Ptuj ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani in si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb objavljenih vsebin.

Pri pripravi vsebin na tej spletni strani so v različnih fazah priprave aktivno sodelovali posameznice in posamezniki.

Avtorji spletne strani:

Matic Ozebek, Eva Sedlašek, Monika Ficjan, Tina Maroh (CID Ptuj), Mateja Lapuh (CID Ptuj), Ignac Navernik (MO Ptuj), Petra Gjura Štucl (LU Ormož), Nina Piberčnik (Avisensa), Tjaša Rupar (IPES).

Grafična podoba in ilustracije (kadar ni drugače navedeno):

Patrik Komljenović

Projekt TRIALOG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 469 000 eur. Namen projekta je opolnomočenje in aktivacija mladih ter mladinskih delavcev. Trajal bo od 15. 6. 2022 do 30. 4. 2024.

To besedilo je nastalo s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino je odgovoren izključno partner projekta in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Povej nam, kaj meniš o platformi!