TRIALOG

Pojdi na "Nudim Pomoč"

Opa, rdeča zastavica!

Nasilje je zelo pogosto, raznoliko in za vsakega posameznika predstavlja drugačno izkušnjo. Kakšna pa je tvoja izkušnja? V kratkem kvizu preveri, koliko rdečih zastavic nabereš na podlagi svojega doživljanja.

Kviz

Koliko rdečih zastavic se ti pojavi?

Opa, rdeča zastavica!

1 / 13

Ali poznaš koga, ki je bil žrtev zasmehovanja zaradi svoje dobre lastnosti (npr. zelo razgledan, dobra v šahu, obiskuje plesne vaje, dobra v logiki)?

2 / 13

Ali si kdaj poskusil_a svoje prijatelje_ice prepričati, da ne bi sprejeli ali marali neke druge osebe samo zato, ker tebi ni všeč?

3 / 13

Ali si kdaj slišal_a, kako zasmehujejo tvojega sošolca_ko, a si se obrnil_a stran in se nisi vmešal_a?

4 / 13

Ali te je kak posameznik ali skupina fizično napadla zaradi neke tvoje lastnosti, na katero nimaš vpliva (npr. videz, starost, narodnost, spol, jezik)?

5 / 13

Ali si kdaj pristopil_a do sošolca_ke, iz katere_ga se drugi norčujejo, in se poskušal_a pogovoriti o tem, kaj doživlja?

6 / 13

Ali si kdaj namerno fizično obračunal_a z nekom z namenom, da bi ostali mislili, da si močnejši_a od njih?

7 / 13

Ali si že kdaj poskusil_a pomagati sošolcu_ki, ki je žrtev medvrstniškega nasilja, da prijavi nasilje, pove staršem, učitelju ali kateremu drugemu šolskemu delavcu?

8 / 13

Ali je kdo izmed tvojih bližnjih kdaj izvajal telesno, besedno ali socialno nasilje nad tabo, ker nisi želel_a deliti svojih stvari z njo_im?

9 / 13

Ali si že kdaj prijavil_a Instagram objavo nekoga, ki je objavil neprimerne fotografije ali videoposnetke tebe ali koga, ki ga poznaš?

10 / 13

Ali poznaš koga, ki je bil žrtev fizičnega, verbalnega ali spletnega nasilja zaradi poklica, ki ga opravljajo starši?

11 / 13

Ali si se kdaj počutil_a izključeno_ega iz določene družbe zaradi dejavnikov, na katere nimaš neposrednega vpliva (finančno stanje, socialno okolje, znanje tujega jezika ipd.)?

12 / 13

Ali si kdaj bil_a nasilen_a, bodisi fizično, verbalno ali na spletu, ker te je bilo strah in si se tako želel_a zavarovati, da drugi ne bi bili nasilni do tebe?

13 / 13

Ali poznaš koga, ki ga_jo je nekdo otipaval, kljub temu, da si tega sam_a ni želel_a?

POVZROČITELJ_ICA

Povzročitelji nasilja si želijo moč in nadzor nad žrtvijo, da se ta počuti slabo in da so oni videti močnejši kot v resnici so. Povzročitelji nasilje izvajajo iz različnih razlogov, žrtve pa ob nasilju lahko doživljajo tako telesno kot tudi duševno bolečino.

Če si ugotovil_a, da si ali si bil_a povzročitelj_ica nasilja, moraš za to prevzeti odgovornost. Iskreno opravičilo osebi, ki si jo prizadel_a, bo pomagalo pri lajšanju bolečine, ki si jo morda zadal_a. Vseeno pa te to dejanje ne rabi zaznamovati za vedno, saj imaš moč, da svoje vedenje spremeniš. V prvi vrsti se vprašaj, kaj te žene ali te je gnalo, da si nasilen_a do drugih, in ugotovil_a boš, da se resnična sreča in moč hranita s prijaznostjo, spoštovanjem in dobrimi medosebnimi odnosi.

Da preprečimo nasilje, uporabljajmo nenasilno komunikacijo ,ki vzpostavlja in ohranja sorazmerje moči.

 

ŽRTEV

Žrtev nasilja je tista oseba, nad katero se nasilje izvaja. Nasilje je lahko aktivno (telesno, besedno, spletno) ali pasivno (kadar nekoga ignoriramo, izključujemo ali zavračamo). Kdorkoli lahko postane žrtev nasilja.

Če si žrtev nasilja, čimprej poišči osebo, ki ji lahko zaupaš, kaj doživljaš. Nikar ne skrivaj in ne zadržuj v sebi, nimaš razloga za sram, saj nisi sam_a kriv_a, da povzročitelj_ica nad tabo izvaja nasilje. Za nasilje je zmeraj odgovoren_a povzročitelj_ica.

Če se počutiš močno_ega ali imaš podporo prijatelja_ice, poskusi povzročitelja neposredno nagovoriti; poglej ga_jo v oči in mu_ji v čim mirnejšem tonu povej, naj preneha. Če slednje ne pomaga ali te lahko spravi v še večjo nevarnost, se umakni in takoj povej staršem, učiteljem, šolskim delavcem ali drugi odrasli osebi, ki ji zaupaš. Če gre za spletno nasilje, ne odgovarjaj na sporočila. Enostavno blokiraj telefonsko številko ali profil na socialnih omrežjih. Sporočila ali objave si shrani ter prijavi nasilje in shranjeno predaj odrasli osebi.

Kontakte za iskanje pomoči v primeru nasilja najdeš tukaj.

 

OPAZOVALEC_KA

Če si priča nasilju, ne bodi zgolj opazovalec_ka. Opolnomoči se in spregovori, posreduj med nasiljem in povzročitelju pokaži in povej, da kar počne, ni okej! Če se nasilje nadaljuje kljub tvojemu posredovanju, se umakni in takoj poišči pomoč oseb, ki jim zaupaš. Pomoč zahtevaj tako dolgo, dokler se nekdo ne odzove in tebi ali žrtvi nudi pomoč in podporo. Zapomni si, v takšnem primeru ne gre za tožarjenje, temveč za zaščito svojih pravic ali pravic drugega, da je varen, spoštovan in svoboden.

Če poznaš nekoga, ki je ali je bil_a žrtev nasilja, bodi prijazen_a in odprt_a, pokaži mu_ji, da ni sam_a. Morda pa bo ravno to dovolj, da se žrtev opogumi in se zoperstavi povzrožitelju_ici ali nasilje prijavi odrasli osebi.

Primer:

Če si ti kdaj zbadal_a svojega sošolca, sedaj pa nov sošolec zaradi istega razloga zbada tebe, a si si to zaslužil_a?

 

Ne. Res je, da moraš prevzeti odgovornost za svoja dejanja in za bolečino, ki si jo povzročil_a svojemu sošolcu, še vedno pa nisi kriv_a za nasilje, ki se izvaja nad tabo. Poskušaj popraviti svoja dejanja, opraviči se svoji žrtvi in jo povprašaj, kako se počuti in kako ji lahko morda pomagaš. Povzročitelja_ico, ki izvaja nasilje nad tabo, pa poskusi nagovoriti; poglej ga_jo v oči in mu_ji v čim mirnejšem tonu povej naj preneha. Če slednje ne pomaga ali te lahko spravi v še večjo nevarnost, se umakni in takoj povej staršem, učiteljem, šolskim delavcem ali drugi odrasli osebi, ki ji zaupaš. Pomagaj zaključiti začaran krog nasilja!

 

Kakšne so izkušnje mladih z medvrstniškim nasiljem? Video si lahko ogledaš tukaj.

Nasilje je vedenje, kjer se določenega posameznika ali skupino poškoduje, oškoduje ali ponižuje. V proces nasilja so po navadi vključeni povzročitelj, žrtev in opazovalec nasilja.

 

POVZROČITELJ_ICA

Povzročitelji nasilja si želijo moč in nadzor nad žrtvijo, da se ta počuti slabo in da so oni videti močnejši kot v resnici so. Povzročitelji nasilje izvajajo iz različnih razlogov, žrtve pa ob nasilju lahko doživljajo tako telesno kot tudi duševno bolečino.

Če si ugotovil_a, da si ali si bil_a povzročitelj_ica nasilja, moraš za to prevzeti odgovornost. Iskreno opravičilo osebi, ki si jo prizadel_a, bo pomagalo pri lajšanju bolečine, ki si jo morda zadal_a. Vseeno pa te to dejanje ne rabi zaznamovati za vedno, saj imaš moč, da svoje vedenje spremeniš. V prvi vrsti se vprašaj, kaj te žene ali te je gnalo, da si nasilen_a do drugih, in ugotovil_a boš, da se resnična sreča in moč hranita s prijaznostjo, spoštovanjem in dobrimi medosebnimi odnosi.

Da preprečimo nasilje, uporabljajmo nenasilno komunikacijo , ki vzpostavlja in ohranja sorazmerje moči.

 

ŽRTEV

Žrtev nasilja je tista oseba, nad katero se nasilje izvaja. Nasilje je lahko aktivno (telesno, besedno, spletno) ali pasivno (kadar nekoga ignoriramo, izključujemo ali zavračamo). Kdorkoli lahko postane žrtev nasilja.

Če si žrtev nasilja, čimprej poišči osebo, ki ji lahko zaupaš, kaj doživljaš. Nikar ne skrivaj in ne zadržuj v sebi, nimaš razloga za sram, saj nisi sam_a kriv_a, da povzročitelj_ica nad tabo izvaja nasilje. Za nasilje je zmeraj odgovoren_a povzročitelj_ica.

Če se počutiš močno_ega ali imaš podporo prijatelja_ice, poskusi povzročitelja neposredno nagovoriti; poglej ga_jo v oči in mu_ji v čim mirnejšem tonu povej, naj preneha. Če slednje ne pomaga ali te lahko spravi v še večjo nevarnost, se umakni in takoj povej staršem, učiteljem, šolskim delavcem ali drugi odrasli osebi, ki ji zaupaš. Če gre za spletno nasilje, ne odgovarjaj na sporočila. Enostavno blokiraj telefonsko številko ali profil na socialnih omrežjih. Sporočila ali objave si shrani ter prijavi nasilje in shranjeno predaj odrasli osebi.

Kontakte za iskanje pomoči v primeru nasilja najdeš tukaj.

 

OPAZOVALEC_KA

Če si priča nasilju, ne bodi zgolj opazovalec_ka. Opolnomoči se in spregovori, posreduj med nasiljem in povzročitelju pokaži in povej, da kar počne, ni okej! Če se nasilje nadaljuje kljub tvojemu posredovanju, se umakni in takoj poišči pomoč oseb, ki jim zaupaš. Pomoč zahtevaj tako dolgo, dokler se nekdo ne odzove in tebi ali žrtvi nudi pomoč in podporo. Zapomni si, v takšnem primeru ne gre za tožarjenje, temveč za zaščito svojih pravic ali pravic drugega, da je varen, spoštovan in svoboden.

Če poznaš nekoga, ki je ali je bil_a žrtev nasilja, bodi prijazen_a in odprt_a, pokaži mu_ji, da ni sam_a. Morda pa bo ravno to dovolj, da se žrtev opogumi in se zoperstavi povzrožitelju_ici ali nasilje prijavi odrasli osebi.

Kakšne so izkušnje mladih z medvrstniškim nasiljem? Video si lahko ogledaš tukaj.

Povej nam, kaj meniš o platformi!