TRIALOG

Pojdi na "Nudim Pomoč"

Nasilje - kam po pomoč?

Društvo Zaupni telefon Samarijan

Dosegljivi 24 ur na dan.

Telefon Petra Klepca – telefon za otroke in mladostnike z izkušnjo nasilja

Anonimna telefonska pomoč otrokom in mladostnikom z izkušnjo nasilja.

Anonimni telefon Policije

Dosegljivi 24 ur na dan.

SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Dosegljivi 24 ur na dan.

Ars Vitae – društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči

Kapljica – pomoč žrtvam nasilja je program svetovanja in informiranja za žrtve nasilja, edini ne-nastanitveni program na območju UE Ptuj, ki pomaga žrtvam nasilja pri individualnem soočanju z izkušnjo nasilja, prav tako njihovim svojcem.

Krizni center za mlade Maribor

Nudenje zatočišča in svetovanje za otroke in mladostnike od 6. do 18. leta. V zatočišču lahko bivajo 21 dni, sprejemajo vsak dan od 8. do 21. ure, klice sprejemajo 24 ur na dan.

Center za socialno delo Maribor

Svetovanje in pomoč pri urejanju družinskih razmer, pomoč ogroženim, zanemarjenim, spolno zlorabljenim otrokom in mladostnikom.

Zastopnik pacientovih pravic – enota Maribor

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Center za socialno delo Spodnje Podravje

Svetovanje in pomoč pri urejanju družinskih razmer. Pomoč ogroženim otrokom in mladostnikom.

Krizni center za odrasle žrtve nasilja Maribor

Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

Svetovanje, informiranje, spremstvo in zagovorništvo, psihosocialna podpora, skupine za samopomoč za žrtve nasilja in zlorab.

 

Delovni čas: ponedeljek-petek: 8.00– 16.00, sreda in četrtek tudi 12.00–20.00

TOM telefon

Telefon otrok in mladostnikov je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v obdobju otroštva in mladostništva soočajo z izzivi in pastmi odraščanja, ter tudi tistim, ki so ogroženi in imajo kakršnekoli težave. Dosegljivi so vsak dan od 12. do 20. ure, tudi ob nedeljah in praznikih.

Center za socialno delo Spodnje Podravje – Varna hiša Ptuj

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Strokovna ustanova, ki je usmerjena v varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Pomagajo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.

 

Telefonsko naročanje je možno od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 12.00.

Center za socialno delo Maribor – Varna hiša

Varna hiša je prostor, kamor se lahko ženske bodisi same ali z otroki umaknejo na varno, proč od nasilja.

Društvo Center za pomoč mladim – podružnica Maribor

Brezplačna strokovna pomoč v obliki pogovora in podpora mladim in njihovim bližnjim v stiski.

Združenje za moč

Celostno psihosocialna pomoč in podpora žrtvam spolnega nasilja. Dosegljivi 24 h na dan.

Povej nam, kaj meniš o platformi!