TRIALOG

Pojdi na "Potrebujem Pomoč"

Kako pomagati osebi v stiski

Samomorilnost med mladimi

Število samomorov med mladostniki je v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami (odraslimi, starejšimi) sicer nižje, vendar pa je smrt zaradi samomora eden najpogostejših vzrokov smrti med mladostniki.

 

Obdobje mladostništva je specifično tudi zato, ker so v tem času samomorilne misli izredno pogoste. Vendar je potrebno pojasniti, da je pojavljanje misli na smrt v tem obdobju deloma tudi pričakovano oziroma naravno. Mladostniki se namreč v tem času pogosto srečujejo s številnimi eksistencialnimi vprašanji, razmišljajo o življenju in tudi o smrti. Omenjeno je namreč ena izmed razvojnih nalog tega obdobja. Misli o smrti ali o tem, zakaj živeti in kakšno je življenje, v tem obdobju niso tako nenavadne. Težava nastopi, ko takšne misli pričnejo prevladovati, ko vztrajajo zelo dolgo in ko misli na smrt postanejo prevladujoč način soočanja s težavami in stisko.

Samomorilno vedenje pri mladostnikih, pa tudi pri odraslih, pogosto ne izvira iz želje po smrti, pač pa iz želje po prekinitvi nevzdržne in boleče situacije.

Kako prepoznati stisko?

Ljudje se med seboj zelo razlikujemo. Stiske lahko tako doživljamo zaradi različnih razlogov in v različnih situacijah. Prav tako jih različno tudi občutimo in izkazujemo. Okoliščine in občutki, s katerimi se srečujejo naši prijatelji ali ljudje, ki nas obdajajo, so lahko zelo različne, zato je bistveno, da k osebi v stiski pristopimo neobsojajoče in dobronamerno.

 

Kot že omenjeno, se lahko stiska odraža na različne načine. Pri prepoznavanju stiske smo pozorni na spremembe, ki se morebiti kažejo v posameznikovem razpoloženju in vedenju. Te namreč lahko nakazujejo na stisko pri posamezniku.

Spremembe v razpoloženju

Spremembe v razpoloženju se lahko kažejo kot:

 • dlje časa trajajoča otožnost,
 • občutljivost in depresivno razpoloženje,
 • občutki obupa,
 • povečan nemir,
 • občutki anksioznosti,
 • občutki napetosti,
 • občutki ujetosti in nemoči.

Spremembe v vedenju

Spremembe v vedenju se lahko kažejo kot:

 • spremenjeno prehranjevanje ali spanje,
 • umik iz socialnih odnosov,
 • izguba veselja do dejavnosti, ki jih je oseba rada počela,
 • opustitev dejavnosti, ki jih je oseba rada počela,
 • povečana zloraba alkohola in drog,
 • neobičajno izražanje jeze in nerazumljiva jeza ter agresivnost,
 • impulzivnost in razdražljivost,
 • cinizem.

V veliko pomoč je lahko, da se trudimo biti v stiku in odnosih z drugimi čuječi in pozorni. Tako bomo morda nekoliko lažje opazili omenjene spremembe, ki lahko odražajo posameznikovo notranje dogajanje in morebitno stisko. Pri tem moramo poudariti tudi to, da so vse omenjene spremembe včasih zelo, zelo težko zaznavne. 

Kaj narediti, ko menimo, da se je oseba znašla v stiski?

Kadar menimo, da oseba doživlja stisko, jo o tem povprašajmo in tako preverimo, kako resna je situacija in kako močna je stiska. To lahko storimo na različne načine. Najpomembneje je, da k temu pristopimo odprto in dobronamerno ter neobsojajoče. Način, ki ga izberemo, da pri osebi preverimo, kako se počuti, naj nam bo blizu. Tako bomo lažje ohranjali pristnost. Osebo lahko prijazno vprašamo, kako se počuti, hkrati pa ji povemo, da nas skrbi zanjo, saj smo v zadnjem času opazili, da je morda bolj otožna, se veliko redkeje veseli ipd.

 

Tak pogovor ponavadi ni enostaven, vendar je izrednega pomena. Omogoča nam, da pri osebi preverimo, kako resna je njena stiska in situacija, hkrati pa osebi damo vedeti, da nam je mar zanjo in da v tej situaciji ni sama. Osebo v stiski spodbujajmo k temu, da nam o svojem počutju in mislih pove čim več – ne zato, ker bi bili radovedni, pač pa zato, ker bomo tako lažje ocenili resnost situacije.

 

Če ocenimo, da je situacija zelo resna, je pomembno, da osebo v stiski tudi direktno vprašamo, ali razmišlja o tem, da bi si vzela življenje. Ljudje pogosto zmotno mislijo, da bodo osebi v stiski, ki ne razmišlja o samomoru, s takšnim vprašanjem dali idejo. To ne drži. Oseba, ki o samomoru ne razmišlja, nam bo to tudi povedala. Za osebo, ki se sooča s samomorilnimi mislimi, pa je to vprašanje izrednega pomena. Da ji vedeti, da je bila njena stiska prepoznana in slišana.

 

Mladostnike je potrebno tudi spodbuditi in jim pojasniti, da je poročanje o resnih stiskah njih samih ali njihovih prijateljev izredno pomembno. Iskanje pomoči je zmeraj pravilna odločitev in pogumno dejanje!

Iztočnice za pogovor

 • Kdaj se ne počutite dobro?
 • Kako prepoznate stisko pri sebi?
 • Kako prepoznamo stisko pri osebi, ki nam je blizu?
 • Kaj če stiske ne znamo ali ne zmoremo razrešiti sami?
 • Kdo lahko pomaga posamezniku v stiski?
 • Kaj lahko naredimo sami, da pomagamo osebi v stiski?

Povej nam, kaj meniš o platformi!