TRIALOG

Pojdi na "Potrebujem Pomoč"

Krepitev duševnega zdravja​​

Duševno zdravje pomembno vpliva na naše razpoloženje, učinkovitost našega delovanja, na oblikovanje in ohranjanje naših medosebnih odnosov, sposobnost obvladovanja stresnih situacij, na soočanje s težavami, tudi na postavljanje ciljev in njihovo doseganje. Duševno zdravje se tako povezuje z vsemi vidiki našega delovanja. Je v tesnem prepletu z našim čustvovanjem, vedenjem, mišljenjem in telesnim počutjem.

Skrb za duševno zdravje je tako izrednega pomena. In kaj se zgodi, če zanj ne skrbimo?

Odgovor lahko ponazorimo s primerjavo s telesnim zdravjem. V kolikor ne skrbimo za telesno oz. fizično zdravje, bo naša fizična kondicija slabša. Popolnoma enako je pri duševnem zdravju – v kolikor zanj ne skrbimo, bo naša »duševna kondicija« slabša. Kako torej (po)skrbeti za svoje duševno zdravje?


Ljudje še vedno zmotno mislimo, da se oseba z dobrim duševnim zdravjem zmeraj počuti le dobro in prijetno. Temu ni tako. Vsak od nas se kdaj počuti boljše in kdaj slabše. Prav tako je zmotno prepričanje, da duševno zdravi posamezniki ne občutijo neprijetnih čustev (npr. žalost, jeza, strah …) ali da ne občutijo stresa in skrbi.

Pomembna razlika je ta, da se bo duševno zdrava oseba s težavami in izzivi v vsakdanjem življenju praviloma soočala uspešneje, bolj bo odporna na stres, svoje občutke (prijetne in neprijetne) pa bo učinkoviteje prepoznavala, uravnavala in izražala. Duševno zdrava oseba torej ni tista oseba, ki se težavami in neprijetnimi občutki ne bi soočala, pač pa se bo z njimi soočala uspešneje.

 

Pomembno si je zapomniti, da duševno zdravje ne pomeni le odsotnosti duševne bolezni. Pomeni več od tega – splošno dobro počutje, ki vključuje izpolnjenost posameznikovih potencialov.

Vidiki duševnega zdravja

Spodaj našteti vidiki pomembno pripomorejo k vzpostavljanju in ohranjanju našega duševnega zdravja, zato je pomembno, da smo nanje pozorni:

Negovanje dobrih medosebnih odnosov

Zdravi in kvalitetni medosebni odnosi pomembno pripomorejo k boljšemu duševnemu zdravju, vendar niso nekaj, kar bi bilo samoumevno. Potrebno jih je (z)graditi in negovati. Zdravi medosebni odnosi temeljijo na vzajemnem spoštovanju, iskrenosti in pristnosti.

Zavedanje svojih dobrih lastnosti

K dobremu počutju in dobremu duševnemu zdravju pomembno pripomore tudi zavedanje lastne vrednosti. Pomembno je, da ozaveščamo svoje dobre lastnosti ali tiste lastnosti, na katere smo pri sebi ponosni. Tudi samopohvala ob dosežkih in dogodkih, ki smo jih uspešno opravili, je zelo pomembna.

Prepoznavanje stvari, za katere smo hvaležni

Ob številnih obveznostih ali stresnih trenutkih pogosto pozabimo na stvari, ki se odvijajo dobro in v skladu z našimi pričakovanji in željami. Namerno ozaveščanje in spominjanje na osebe, dogodke, stvari, za katere smo hvaležni, da so del našega trenutnega življenja, lahko pripomore k vzpostavljanju prijetnih občutkov sreče in miru.

Dejavnosti, ki nas razbremenijo

Početi stvari, ki nas veselijo in ob katerih nam je prijetno, je izrednega pomena. Takšne dejavnosti pomembno pripomorejo k našemu dobremu počutju, krepitvi prijetnih občutkov in pomembno vplivajo na našo motivacijo. Med seboj smo si zelo različni, zato se razlikujejo tudi stvari, ki pripomorejo k naši razbremenitvi (npr. igranje kitare, branje, igranje videoiger, druženje s prijatelji, meditiranje, druženje z živalmi …).

Dovolj spanca in kakovosten spanec

Spanje je osnovna človekova potreba. Vpliva tako na naš imunski kot živčni sistem ter telesni razvoj. Ob pomanjkanju spanca je naš imunski sistem oslabljen, naše telo pa je bolj dovzetno za različna obolenja. Pomembno je torej poskrbeti za dovolj spanca (okrog 8 ur na noč) in za kakovosten spanec (miren, temen spalni prostor, ustaljen ritem uspavanja in prebujanja – zmeraj ista ura).

Počitek

Zraven spanca je izredno pomemben tudi dnevni počitek, za katerega poskrbimo med posameznimi aktivnostmi in obveznostmi. Počitek oz. odmor si lahko vzamemo med različnimi dejavnostmi (npr. počitek od dela, počitek od fizične aktivnosti). Poznamo pasivni počitek, ki si ga lahko vzamemo npr. po napornem fizičnem delu, in aktivni počitek, ki si ga je pomembno vzeti med dejavnostmi, ki zahtevajo predvsem mirujočo držo, na primer med delom ali učenjem.

Krepitev fizičnega zdravja

Naše zdravje je preplet tako fizičnega kot duševnega zdravja. Duševnega zdravja ni brez fizičnega zdravja, prav tako tudi obratno. Skrb zanju je zato izrednega pomena. Za fizično zdravje poskrbimo z redno zmerno telesno vadbo, rednim počitkom in zadostno količino spanja. Ne pozabimo tudi na zdravo prehrano in zadostno hidracijo.

Povej nam, kaj meniš o platformi!