TRIALOG

Pojdi na "Potrebujem Pomoč"

Krepitev komunikacijskih veščin

Bodimo pozorni na verbalno in neverbalno komunikacijo

 

Dobre komunikacijske veščine vključujejo koncepte, kot so zrcaljenje in povzemanje, aktivno poslušanje, pomembna vprašanja in skladnost. Pri tem moramo biti pozorni tako na verbalne (besedne) kot na neverbalne (nebesedne) vidike komunikacije.

 

Na nivoju verbalne komunikacije nam lahko pogovor olajšajo naslednje tehnike:

  • V enem vprašanju oziroma stavku izrazimo samo eno misel, da nam je lažje slediti.
  • Uporabljamo razumljiv besednjak.
  • Ljudi med govorom ne prekinjamo.
  • Kadar zastavimo vprašanje, sogovorniku_ci pustimo čas za razmislek.

 

Večkrat poskusimo to, kar nam sogovornik_ca pove, povzeti ali zrcaliti (reflektirati), saj tako pokažemo, da razumemo povedano. S tem tudi ponudimo priložnost, da se napačno razumljene stvari in nejasnosti razčistijo že takoj. To nam pomaga, da dobimo čim bolj natančne informacije, sogovorniku_ci pa damo možnost, da s tem pojasni vse lastne misli in občutja.

 

Pozorni bodimo tudi na neverbalno komunikacijo. Povzemamo lahko tudi njo.

Primer:

Nekdo ki ga je sram, pogosto povesi glavo in spusti pogled. Sram pa se kaže tudi na obrazni mimiki, morebitni rdečici obraza. Takrat lahko reflektiramo:

 »Vidim, da ti je težko govoriti o tej temi.«

 

Spremljajmo tudi splošni komunikacijski slog (način govora) sogovornika_ce in opazujmo morebitne spremembe v njem. Ko zaznamo spremembo, se je čustveno stanje sogovornika_ce verjetno spremenilo. O tem ga_jo lahko povprašamo:

»Zdi se mi, da ti je neprijetno, odkar sva načela to temo. Bi bilo v redu, če o tem rečeva še kakšno?«

 

Ob tem bodimo pozorni na morebitna neskladja med verbalno in neverbalno komunikacijo. Če se neskladje pojavlja, je sogovorniku_ci najverjetneje nelagodno, pa nam tega ne zmore povedati.

 

Kadar česa ne razumeš, za pojasnila prosi sproti. Uporabljaš lahko stavke, kot so:

»Slišal_a sem, kaj si rekel_a. Bi mi lahko prosim razložil_a, kaj si mislila s tem?«

»Mi poveš, kaj doživljaš in čutiš?«  

»Nisem te popolnoma razumel_a. Lahko ponoviš razlago?«

 

Pomaga, če zastavljamo vprašanja odprtega tipa (kaj, kako, s čim …).

Tudi ti s svojo neverbalno komunikacijo nenehno sporočaš informacije sogovorniku_ci. Skozi obrazno mimiko in geste lahko sogovorniku_ci pokažeš, da ga_jo poslušaš (npr. rahlo prikimavanje, očesni kontakt). S tem sogovornika_co tudi spodbudiš, da ti pove več. Tehniki pravimo aktivno poslušanje

Povej nam, kaj meniš o platformi!