TRIALOG

Pojdi na "Potrebujem Pomoč"

Stres in soočanje z njim

Kaj je stres?

Čeprav se odraslim pogosto zdi, da je ravno obdobje mladostništva obdobje, ko smo bili najbolj brezskrbni in sproščeni, velikokrat pozabimo na to, kako smo se zares počutili v tem obdobju. Kljub številnim prijetnim in neponovljivim izkušnjam, je to obdobje, v katerem se srečujemo tudi s pogostimi občutki stresa. Pogovor o stresu je za mlade tako lahko izredno dragocen.

 

Pri stresu gre za ogrožajoč in neprijeten dogodek ali situacijo, za katero ocenimo, da ji nismo kos, je ne nadzorujemo oz. obvladujemo. To v nas sproži stanje napetosti, kar imenujemo stres. Stres je odziv našega telesa na ogrožajoč dražljaj, ki je lahko resničen ali namišljen.

 

Pomembno je poudariti, da dogodki ali dražljaji najpogosteje niso stresni sami po sebi, pač pa je občutenje stresa odvisno od naše ocene dogodka oz. situacije. Ljudje se med seboj razlikujemo, stvari ne doživljamo zmeraj enako, zato tudi enakih ali podobnih situacij ne doživljamo enako stresno. Nekaterim govorni nastop v šoli predstavlja veliko obremenitev in stres, medtem ko lahko druga oseba v takšnem nastopanju uživa, četudi se nam to kdaj zdi nemogoče. Tako je potrebno imeti zmeraj v mislih, da lahko različne osebe stres občutimo v različnih situacijah.

 

Najpogosteje omenjamo negativni stres ali distres, o katerem govorimo, kadar nek dogodek pri posamezniku sproži intenzivne občutke žalosti, nemoči, tesnobe, jeze in strahu, in ko stres, povezan s tem dogodkom, posameznika ohromi ter vpliva na njegovo vsakdanje delovanje. 
Poznamo pa tudi pozitivni stres ali eustres. Ta predstavlja kratkotrajno in zdravo mero napetosti, ki jo lahko uspešno obvladujemo, hkrati pa nas lahko spodbuja in motivira za doseganje zastavljenih ciljev (npr. napetost pred pomembno tekmo).

Vplivi stresa se lahko kažejo na različne načine

Občutimo lahko vpliv na naše:

 • vedenje (pomanjkanje volje, jokavost, težave s spanjem, pomanjkanje apetita, prenajedanje)
 • telo (mrzle in potne dlani, povečan utrip srca, napetost)
 • misli (»Tega ne zmorem.«, »Zmešalo se mi bo.«, »Vsega je dovolj.«, »Strah me je.«)
 • čustvovanje (jeza, razdražljivost, žalost, strah)

Kako se s stresom soočimo?

Izrednega pomena je, da občutke napetosti prepoznamo in se z njimi tudi soočimo. To lahko storimo na različne načine, pri čemer je dobro poskrbeti za fizično aktivnost, prehrano, dovolj spanca, pomemben varovalni dejavnik pa so tudi tehnike sproščanja. Te nam pomagajo pri povezovanju s samim seboj, pri umirjanju in osredotočanju našega uma in misli. Izrednega pomena so tudi zato, ker ne sprostijo našega telesa le takrat, ko smo pod stresom, pač pa lahko dolgoročno prakticiranje tehnik vpliva na nas tudi preventivno. Naslednjič, ko bomo občutili stres, bo naš stresni odziv manj intenziven ali pa bo lahko trajal krajše časovno obdobje. Tehnike sproščanja imajo številne pozitivne učinke tako na duševno kot tudi na telesno zdravje.

 

Poznamo različne tehnike sproščanja, vendar so začetna priporočila za večino tehnik podobna. Predvsem na začetku je tehnike sproščanja zaželeno vaditi v mirnem in nehrupnem okolju. Prav tako je priporočljivo, da nam je med izvajanjem določene vaje čim bolj udobno (ravno prav toplo, nismo lačni ali preveč siti ipd.). Neudobje nas namreč lahko odvrača od izvajanja. Zelo pomembna je tudi določitev termina izvajanja. Pri tem je bolje, da tehniko izvajamo vsak dan kratek čas (5 ali 10 minut), kot pa redkeje in dlje časa. Bolj ko vadimo, boljši postajamo.

 

Izvajanje vaj prilagodimo sebi in svojim zmožnostim. V kolikor si na začetku postavimo zelo visoke cilje v zvezi z določeno tehniko, lahko ob morebitnem neuspehu ali nezmožnosti izvajanja določene vaje občutimo frustracijo ali dodaten stres, medtem ko je popolnoma razumljivo, da vaje ne zmoremo v prvo izvesti dobro ali enako kot vaditelj, če omenjeno šele poskušamo. Bolj kot dosledno in strogo upoštevanje navodil je pomembno, da prisluhnemo svojemu telesu.

Tehnike sproščanja

Najpogostejše tehnike sproščanja se navezujejo na naše dihanje, sproščanje naših misli in usmerjanje našega miselnega toka. Tako poznamo različne dihalne vaje, različne tehnike mišične relaksacije in tehnike vizualizacije).

 

Pri prvih poskušamo sprostitev doseči preko osredotočanja na svoje dihanje, pri tehniki postopne mišične relaksacije želimo sprostitev doseči s posvečanjem pozornosti svojim mišicam in mišičnim skupinam, ki jih v prvem koraku krčimo, nato pa tudi sproščamo. Vizualizacija nam pomaga sprostitev doseči z ustvarjanjem pomirjajočih miselnih podob.

Iztočnice za pogovor

 • Ali rečete kdaj, da ste pod stresom?
 • Kaj pomeni biti pod stresom?
 • Kako se počutite, ko ste pod stresom?
 • Ali je stres nujno samo slab?
 • Kako se soočate stresom?
 • Zakaj je pomembno, da se soočamo s stresom?
 • Kako si lahko pomagamo, ko občutimo stres?

Dodatne aktivnosti na to temo

Povej nam, kaj meniš o platformi!