TRIALOG

Pojdi na "Potrebujem Pomoč"

Zdrava samopodoba

Kaj je samopodoba?

Samopodoba je naša predstava o tem, kdo smo, kakšni smo in kako se odzivamo na vsakdanje dogodke. Je tisto, kar mislimo o sebi – gre za prepričanja in predpostavke, ki jih izoblikujemo v odnosu do sebe.

 

Samopodoba oz. to, kako sami sebe vidimo, vpliva na naše notranje počutje, kako se vedemo in kakšne odločitve sprejemamo. Pomembno je, kakšna prepričanja in kakšen odnos gojimo do sebe. Pozitivna samopodoba ne pomeni, da moramo o sebi misliti le dobro ali da se ne zavedamo svojih pomanjkljivosti in stvari, ki jih lahko izboljšamo. Pač pa se kljub stvarem, ki jih morda želimo izboljšati, zavedamo tudi tistih stvari, zaradi katerih se imamo radi in smo ponosni nase. Pomembno je, da se opominjamo in krepimo tiste stvari, ki so nam prijetne, v katerih smo dobri.

 

Dobro je, da so mladi seznanjeni s številnimi vidiki, s katerimi se povezuje pozitivna samopodoba.

Oseba s pozitivno samopodobo:

 • se spoštuje, si zaupa in se ceni;
 • si postavlja cilje in stremi k njihovi uresničitvi;
 • sodeluje z drugimi, jih sprejema;
 • se sooča s težavami, se jim ne izogiba;
 • sprejema samostojne odločitve, ne potrebuje odobravanja drugih;
 • se prilagaja spremembam;
 • prevzema odgovornost za svoja dejanja;
 • prepoznava, sprejema in izraža ter uravnava svoja čustva.

Kako ohranjati zdravo samopodobo?

Samopodobo izoblikujemo pod vplivom številnih dejavnikov. V obdobju mladostništva v ospredje stopajo predvsem vrstniški odnosi, želja po pripadnosti in sprejetosti. V obdobju mladostništva bolj kot prej ali kasneje v življenju pride v ospredje tudi primerjanje s svojimi vrstniki. Ta proces poteka v navezavi na naše odnose z drugimi, pa tudi v navezavi na sporočila, ki jih dobivamo od drugih, ali tista, ki nam jih posredujejo mediji. Trenutno smo v obdobju, ki zaradi tehnološkega napredka omogoča, da smo nenehno obkroženi s številnimi informacijami o tem, kaj je zaželeno in kakšni bi morali biti, kaj imeti. Obdani smo tudi z informacijami o tem, kakšni so drugi in kaj počnejo drugi – pri tem lahko hitro spregledamo (ne)resničnost teh informacij.

 

V pogovoru z mladimi je tako potrebno poudariti, da nikoli nismo vsi enako dobri v vsem, vendar to ne pomeni da nismo dobri ali uspešni. Nenazadnje vsem tudi niso enako pomembne vse stvari. Nikoli si ne bomo vsi želeli biti plesalci ali vsi dobri tekači. Vendar včasih na to pozabimo.

 

Pri krepitvi in ohranjanju pozitivne ter zdrave samopodobe so nam lahko v pomoč tudi številne tehnike za samopomoč. Pomagamo si lahko tako, da se redno in načrtno (npr. ob jutrih ali določenem drugem delu dneva) spomnimo na svoje dobre lastnosti ali tiste lastnosti, na katere smo pri sebi ponosni. Pomembno je, da poskušamo ozavestiti in se pohvaliti za dosežke in dogodke, ki smo jih uspešno opravili. V pomoč nam je lahko tudi, da ob koncu dneva načrtno »pregledamo« celoten dan in se pohvalimo za stvari, ki smo jih dobro opravili. Pomembno je tudi, da se ne osredotočamo zgolj na naš cilj ali rezultate, pač pa tudi na pot in trud, ki ga vlagamo v doseganje nekega cilja.

Zavedati se svoje vrednosti in dobrih lastnosti ne pomeni, da si ne želimo nekaterih stvari pri sebi spremeniti ali jih nadgraditi, pač pa pomeni, da se kljub prizadevanju za spremembe in izboljšanje še zmeraj cenimo in spoštujemo.

Iztočnice za pogovor

 • Kaj je samopodoba?
 • Kakšna, meniš, da je oseba s pozitivno samopodobo?
 • Zakaj je pozitivna samopodoba pomembna?
 • Ali pozitivna samopodoba pomeni, da smo zadovoljni z vsemi vidiki sebe?

Povej nam, kaj meniš o platformi!