TRIALOG

Pojdi na "Potrebujem Pomoč"

Ko se srečam z nasiljem

Kaj, če ne gre več samo za »hec«, ampak tudi za nasilje?

Medvrstniško nasilje je ciljno usmerjeno, praviloma ponavljajoče vedenje ali pa tudi hujši enkraten dogodek ene osebe ali skupine posameznikov nad vrstnikom, vrstnico ali vrstniško skupino, med katerima oz. katerimi je moč neenakomerno porazdeljena.

 

Pri medvrstniškem nasilju gre za zelo raznoliko vrsto dejanj, s katerimi izvajalec nasilja želi žrtev namerno nadzorovati, jo ponižati, prestrašiti ali ji škodovati.

 

Poznamo različne vrste nasilja, ki pa se pogosto tudi medsebojno povezujejo (npr. telesne poškodbe pri žrtvi skoraj zmeraj povzročijo tudi čustveno stisko, ki se povezuje s psihičnim nasiljem). Poznamo:

 

  • Fizično nasilje: porivanje, brcanje, pretepanje …
  • Psihično nasilje: zbadljivke, grožnje, širjenje govoric, izločanje iz družbe …
  • Spolno nasilje: otipavanje, siljenje in prisiljenje v različne spolne aktivnosti, opazke s spolno vsebino, objave fotografij, objave sporočil s spolno vsebino, ki jih druga oseba ne želi …
  • Materialno nasilje: kraje, poškodovanje oblačil, predmetov …
  • Spletno nasilje: širjenje laži preko spleta, izločanje iz skupin na različnih socialnih omrežjih …

 

Poznamo direktno nasilje, ki vključuje nasilna dejanja, ki jih izvajalec nasilja izvaja nad žrtvijo, in posredno nasilje, ki predstavlja nasilna in agresivna vedenja, ki zraven izvajalca nasilja in žrtve vključujejo tudi druge ljudi, t. i. opazovalce.

 

Odgovornost za izvajanje nasilja je zmeraj na strani tistega, ki nasilje izvaja. Žrtev nikoli ni kriva za to, da se nad njo izvaja določena oblika nasilja. Prav tako pa imajo izredno pomembno vlogo tudi opazovalci (vrstniki, sošolci, prijatelji, učitelji, sorodniki …).

 

Pomembno je, da mlade ozaveščamo o značilnostih in posledicah medvrstniškega nasilja in jih spodbujamo tudi k poročanju o nasilju. Potrebno jim je pojasniti, da poročanje nasilja ne pomeni »tožarjenja«, katerega namen je povedati nekomu o nečem zgolj zato, da bi določeno osebo spravili v težave. Poročanje o problemu pomeni poiskati pomoč, da bi zaščitili svojo pravico, da smo spoštovani, svobodni in varni, ali da bi zaščitili pravice nekoga drugega. Iskanje pomoči je zmeraj pogumno in je zmeraj pravilna odločitev. Spodbujati in opogumljati moramo tako žrtve nasilja kot tudi opazovalce le-tega.

 

Vloga opazovalcev oz. prič je izredno pomembna. Žrtve nasilja namreč velikokrat sprva težje prepoznajo, da se nad njimi izvaja določena oblika nasilja. Poročajo o tem, da se pogosto presprašujejo o tem, ali je to, kar se jim dogaja, zares krivično, ali pa bi morda morali biti sami bolj »močni« in bi morali »zdržati« takšne pritiske. Dodatno stisko in občutke nemoči ali zavrnitve lahko povzroči tudi zavedanje, da je nasilje nad njimi morda opazno in da ga opazijo tudi drugi, vendar o tem molčijo in ne storijo ničesar.

 

Mlade moramo ozaveščati tudi o posledicah nasilnih vedenj. Te so lahko manj ali bolj opazne, vendar so zmeraj prisotne. Lahko se kažejo v vedenjskih spremembah, kot je umik iz družbe, zadrževanje zase, odsotnost od pouka, opuščanje aktivnosti, ki jih je oseba marala ipd. Prav tako se lahko posledice kažejo na telesni ravni (npr. težave s kožo, težave s spanjem, pomanjkanje apetita …). Manj opazne so psihološke posledice, ki se odražajo kot čustvene in razpoloženjske spremembe (npr. občutki tesnobe, strahu, nemoči, sramu …). Če se z omenjenimi občutki ne zmoremo ali ne znamo soočati, lahko privedejo tudi do resnejših posledic in težav v duševnem zdravju ali tudi do duševnih motenj (npr. depresija, anksioznost).

Iztočnice za pogovor

  • Kako bi se ti počutil_a ali si se počutil_a kot žrtev nasilja?
  • Komu bi povedal_a, če bi se nad tabo izvajalo nasilje?
  • Kaj meniš, kakšni so razlogi, da žrtve o nasilju ne spregovorijo zmeraj?
  • Kakšno vlogo imajo pri nasilju opazovalci (vrstniki)?

Dodatne aktivnosti na to temo

Povej nam, kaj meniš o platformi!