TRIALOG

Pojdi na "Potrebujem Pomoč"

Medosebni odnosi

Zakaj so medosebni odnosi tako zelo pomembni?

Vzpostavljanje in ohranjanje zdravih in kvalitetnih medosebnih odnosov je pomembna naloga vsakega od nas. Morda ravno v obdobju mladostništva ta naloga še nekoliko bolj stopa v ospredje, saj so vrstniki vem tem času izrednega pomena.

Mladi pogosto zmotno mislijo, da dobri medosebni odnosi pomenijo, da se z nekom zmeraj odlično razumemo, se ne prepiramo, se strinjamo v večini dilem ipd. Temu ni tako, niti v obdobju mladostništva niti v kasnejših življenjskih obdobjih, zato je z mladimi potrebno govoriti o tem, kakšni so kvalitetni medosebni odnosi in zakaj so pomembni.

Mladim lahko predstavimo izsledke Harvardske študije odraslega življenja, v kateri so skozi leta raziskovali, kaj je tisto, kar ljudi osrečuje in jih dela zdrave. Avtorji raziskave pojasnjujejo, da so to dobri odnosi in vezi, ki jih pletemo z drugimi ljudmi. Rezultati študije namreč kažejo, da so posamezniki, ki se počutijo tesneje povezani s svojo družino, prijatelji in lokalno skupnostjo tisti, ki kot starostniki poročajo o močnejših občutkih sreče, hkrati pa izkazujejo tudi boljše telesno in duševno zdravje. 

Ni pomembna kvantiteta odnosov z drugimi, pač pa kvaliteta.

Kakšni pa so dobri oz. zdravi in kvalitetni medosebni odnosi?

Ljudje smo si med seboj zelo različni. Razlikujejo se naša prepričanja, stališča, želje, interesi in posledično tudi stvari oz. lastnosti, ki jih cenimo v medosebnih odnosih. To je popolnoma razumljivo. Kljub različnim stvarem, ki so nam v odnosih pomembne, pa lahko rečemo, da sta za zdrave in kvalitetne medosebne odnose izredno pomembna medsebojno spoštovanje in sprejemanje.

 

Bistven vidik kvalitetnih medosebnih odnosov je tudi medsebojno zaupanje. Pomembno je namreč, da so naši nameni v odnosu iskreni in pristni, hkrati pa zaupamo tudi v to, da so iskreni tudi nameni druge osebe v odnosu, ne glede na to ali gre za partnerja ali tesne prijatelje. Potrebno je tudi izpostaviti, da dobri medosebni odnosi ne pomenijo, da se zmeraj dobro razumemo ali se nikoli ne prepiramo. Bolj kot to, da se z osebo, ki nam je blizu, spremo, je pomembno to, kako poskušamo spor razrešiti in težavo premostiti. V pomoč nam je lahko to, da se poskušamo zavedati ali sami sebe opomniti, da imamo tudi v trenutku spora ali nestrinjanja pred sabo osebo, ki jo imamo radi, jo cenimo in nam je zanjo mar, četudi v tistem trenutku, zaradi občutkov jeze, žalosti, razočaranja ipd., to težje vidimo. Seveda je izrednega pomena, da izrazimo svoje občutke nestrinjanja, jeze ali žalosti, vendar je pomembno tudi, kako to naredimo.

 

V zdravih in kvalitetnih medosebnih odnosih je pomembno, da ima vsak od nas priložnost izraziti, kako se počuti in kaj ga je prizadelo. Pri tem je zelo pomembno, da povemo predvsem katera so tista dejanja, ki so nas prizadela (npr. »Prizadelo me je, ko si rekel_a, da ti je vseeno zame.«). Prav tako je zelo pomembno, da imamo priložnost biti iskreni in odkriti, vendar ne nesramni. In ne pozabimo, to je hkrati tudi naša dolžnost.

Kvalitetni medosebni odnosi niso samoumevni, so nekaj, kar je potrebno (z)graditi in zanje nenehno tudi skrbeti.

Iztočnice za pogovor

  • Kakšen odnos bi si želeli vi?
  • Kaj je tisto, kar cenite pri prijateljih, partnerju, starših, učiteljih?
  • Ali je število prijateljev pomembno?
  • Kakšni so dobri medosebni odnosi?
  • Zakaj je pomembno imeti dobre prijatelje?
  • Zakaj je pomembno imeti dobre medosebne odnose s starši, prijatelji, fantom ali punco?
  • Ali se v dobrih odnosih ljudje tudi prepirajo?

Povej nam, kaj meniš o platformi!